แนะนำผู้ดูแลเว็บ

ดาราวรรณ สุวรรณทา
โรคกุ้งขี้ขาว (โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย) PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2009

โรคกุ้งขี้ขาว (โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย)

        พบมากในเขตน้ำกร่อยและเค็ม โดยจะออกฤทธิ์ที่ตับ และตับอ่อน ซี่งเป็นแหล่ง สะสมอาหารและสร้างน้ำย่อย สะสมเกลือแร่ และสารพิษต่างๆ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย โดยเชื้อจะเข้าสู่ตัวกุ้งทางการกินอาหาร และบาดแผล

  สาเหตุ : เกิดจากอาการลำไส้ตอนบนของกุ้งตอนบนอักเสบ เนื่องจากอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อรา หรือ อาหารมีคุณภาพต่ำ เช่นปลาป่นที่มีคุณภาพต่ำและปนเปื้อนแคปซูลของแบคทีเรีย การติดเชื้อแบคทีเรียสกุลวิบริโอ

    อาการ: ลำไส้ตอนต้นของกุ้งอักเสบ ขุนขาว ขี้กุ้งจะเป็นสีขาว ในกรณีที่กุ้งเป็นขี้ขาวจำนวนมาก จะพบขี้กุ้งลอยตามน้ำอยู่บริเวณริมขอบบ่อด้านปลายลม 

    การป้องกันรักษา: ให้กุ้งกินยาซัลฟา+ไตรเมทโธปริม 3-5 กรัม/อาหาร 1 ก.ก. ทุกมื้อ 5-7 วัน

 

Newsflash

เพาะเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชัง
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 51

กุ้งมังกรเป็นสัตว์น้ำที่หายาก มีราคาแพง การเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชังส่วนใหญ่จะหาลูกพันธุ์กุ้งมังกรจากชาวประมงที่รวบรวมได้จากธรรมชาติ ส่วนใหญ่ที่ขนาด 1 นิ้ว ราคาตัวละ 70-80 บาท นำมาอนุบาลในกระชังตาถี่ประมาณ 2 เดือนโดยให้อาหารประเภทปลาหรือหอยสับ อนุบาลครบ 2 เดือนจะได้ลูกกุ้งมังกรขนาดประมาณ 200 กรัม ราคาขายตัวละประมาณ 250 บาทซึ่งกุ้งมังกรขนาดนี้สามารถนำไปเลี้ยงในกระชังได้เลย หากเกษตรกรที่พอมีพื้นที่ขยายให้ได้ลูกพันธุ์กุ้งมังกรรวบรวมกุ้งมังกรมาเลี้ยงไว้ในกระชังเพื่อให้เป็นพ่อแม่พันธุ์

ให้แม่กุ้งได้ผสมพันธุ์ในกระชังจนไข่ติดที่ท้องตัวเมียจากนั้นนำแม่กุ้งขึ้นมาเพาะฟักอนุบาลในบ่อซีเมนต์ก่อนนำลูกกุ้งมังกรไปปล่อยตามป่าชายเลนหรือป่าโกงกางเพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่ตามธรรมชาติจนลูกกุ้งได้ขนาดจึงจะนำมาเลี้ยงหรืออนุบาลในกระชัง

กุ้งมังกรมีหลายสายพันธุ์ เช่น กุ้งมังกร 7 สี, หรือกุ้งมังกรสีน้ำตาลกุ้งมังกร 7 สีจะมีผู้นิยมเลี้ยงกันมากกว่าสายพันธุ์อื่นเพราะเลี้ยงง่าย เจริญเติบโตดีกว่าพันธุ์อื่น ๆ เลี้ยงประมาณ 7-8 เดือน จะได้ขนาด 800-1,000 กรัม/ตัว ราคาอยู่ในระหว่าง 1,200-1,500 บาท/กก. ส่วนกุ้งมังกรสีน้ำตาล แม้ว่าต้นทุนลูกพันธุ์จะถูกกว่ามากก็ตาม แต่ผู้เลี้ยงไม่ค่อยนิยม เพราะตลาดมีความต้องการน้อยการเลี้ยงจะโตช้ากว่า ราคาขายจะได้ก็อยู่ที่ประมาณ 600-800 บาท/กก.

ปัจจุบันสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลาโดยกลุ่มงานวิจัยระบบฯ ได้นำกุ้งมังกรสีน้ำตาล (Polyphagus) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์มาจากหน่วยงานประมงประเทศพม่าให้นำมาเลี้ยงประมาณ 50 ตัวลูกกุ้งมังกรที่นำมาปล่อยขนาด 50 กรัมต่อตัวทดลองเลี้ยงไว้ในบ่อซีเมนต์ระบบน้ำหมุนเวียน

การเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชังมีการเลี้ยงกันมากแถบฝั่งอันดามันเช่นบริเวณตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งก่อนที่จะเกิดสึนามิบริเวณดังกล่าวมีการเลี้ยงกุ้งมังกรกันเป็นอาชีพบางคนก็เลี้ยงแบบผสมผสานควบคู่ไปกับการเลี้ยงปลาและหอยแมลงภู่ประมาณ 10 ราย ๆ ละ 4-6 กระชังบางรายที่มีกำลังขยับขยายก็จะหาทางเลี้ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งทุก อย่างกำลังจะไปด้วยดีต่างคนหวังไว้ว่าจะจับขายเมื่อเวลาเหมาะมาถึงเช่นช่วงเทศกาลปีใหม่ ใกล้ตรุษจีน

กระชังที่ใช้เลี้ยงกุ้งมังกร หากผู้เลี้ยงที่ซื้อขนาด 1 นิ้วก็ต้องใช้อวนตาถี่เพื่ออนุบาลไว้ก่อน แต่หากเป็นขนาด 200 กรัมจะใช้กระชังขนาด 3x3 เมตร สามารถปล่อยเลี้ยงได้ประมาณ 50 ตัวต่อกระชัง ส่วนด้านบนกระชังต้องมีอวนปิดคลุมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กุ้งมังกรไต่ออกมานอกระชัง ค่าความเค็มอยู่ที่ 30-35 ppt. แต่พื้นที่บางแห่งความเค็มอาจไม่เท่ากัน แต่ไม่ควรที่จะต่ำกว่า 25 ppt. แต่ทางที่ดีควรมีความเค็มสูงเพราะจะเลี้ยงง่ายและเจริญเติบโตได้ดีกว่า

อาหารที่ใช้เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นปลาหรือหอยแมลงภู่สดผู้เลี้ยงบางรายให้ทุกวัน บางรายจะให้ 2-3 วันต่อครั้ง กุ้งมังกรสามารถจับขายได้ตลอดเวลา จะมีพ่อค้ามารับซื้อตลอดตั้งแต่ขนาด 600-700 กรัมต่อตัว จะได้ราคาดีหากขนาดประมาณ 500 กรัม ก็จำหน่ายได้แล้ว แต่จะได้ราคาถูกส่วนใหญ่นำส่งร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 3 มกราคม 2551

 
Copyright 2015 kungthai digital Library.