แนะนำผู้ดูแลเว็บ

ดาราวรรณ สุวรรณทา
โรคกุ้งขี้ขาว (โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย) PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2009

โรคกุ้งขี้ขาว (โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย)

        พบมากในเขตน้ำกร่อยและเค็ม โดยจะออกฤทธิ์ที่ตับ และตับอ่อน ซี่งเป็นแหล่ง สะสมอาหารและสร้างน้ำย่อย สะสมเกลือแร่ และสารพิษต่างๆ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย โดยเชื้อจะเข้าสู่ตัวกุ้งทางการกินอาหาร และบาดแผล

  สาเหตุ : เกิดจากอาการลำไส้ตอนบนของกุ้งตอนบนอักเสบ เนื่องจากอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อรา หรือ อาหารมีคุณภาพต่ำ เช่นปลาป่นที่มีคุณภาพต่ำและปนเปื้อนแคปซูลของแบคทีเรีย การติดเชื้อแบคทีเรียสกุลวิบริโอ

    อาการ: ลำไส้ตอนต้นของกุ้งอักเสบ ขุนขาว ขี้กุ้งจะเป็นสีขาว ในกรณีที่กุ้งเป็นขี้ขาวจำนวนมาก จะพบขี้กุ้งลอยตามน้ำอยู่บริเวณริมขอบบ่อด้านปลายลม 

    การป้องกันรักษา: ให้กุ้งกินยาซัลฟา+ไตรเมทโธปริม 3-5 กรัม/อาหาร 1 ก.ก. ทุกมื้อ 5-7 วัน

 

Newsflash

การเลี้ยงกุ้งทะเล 

จากหนังสือเสวนาวิชาการเรื่อง กุ้ง  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ประจวบ   หลำอุบล

      การเลี้ยงกุ้งทะเล โดยเฉพาะกุ้งกุลาดำมีผลผลิตมากกว่า 50% ของผลผลิตกุ้งทั่วโลก และนับวันจะขยายเพิ่มขึ้น พร้อม ๆ กับปรับปรุงคุณภาพกุ้งให้มีสุขภาพดี สามารถผลิตลูกพันธุ์ดีเพื่อการเลี้ยงในบ่อดินต่อไป หลายประเทศยังคงจับลูกกุ้งตามธรรมชาติมาเลี้ยงในบ่อดิน (Maugle, 1993) การเลี้ยงกุ้งทะเลบริเวณชายฝั่งได้ขยายพื้นที่การเลี้ยงขึ้นไปในพื้นดินที่ห่างไกลจากทะเลมากขึ้น ความจำเป็นในการหาลูกพันธุ์มาเลี้ยงทดแทนการจับจากทะเลเพิ่มขึ้น จึงมีโรงเพาะฟักเกิดขึ้นมากมาย การเลี้ยงกุ้งทะเลแบ่งเป็น 2 กลุ่มประเทศตามภูมิอากาศ คือ กลุ่มประเทศทางตะวันตกชนิดของกุ้งที่เลี้ยงคือกุ้งขาวตะวันตก กุ้งน้ำเงิน ซึ่งมีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำ ได้แก่ ประเทศบราซิล เอกวาดอร์ ไนจีเรีย ปานามา สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก เวเนซุเอลลา จะมีผลผลิตรวมประมาณ 21% จำนวน 171,500 เมตริกตัน ในขณะที่ทางซีกตะวันออกมีผลผลิตรวม 79% ได้แก่ ประเทศไทย จีน อินโดนีเซีย อินเดีย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ เวียตนาม ไต้หวัน ชนิดของกุ้งที่เลี้ยงคือ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวจีน กุ้งขาวเอเซีย กุ้งคูรุม่า

การเลี้ยงกุ้งกุลาดำของประเทศไทย

 
Copyright 2014 kungthai digital Library.